საკვირაო სკოლა

დარეგისტრირდი ახლავე

საკვირაო სკოლა

ასაკი4-6 წელი

11:00-13:00
14:00-16:00

  • აქტივობები

  • მეტყველება
  • ხატვა/ძერწვა

მუშაობის პრინციპები

ქცევის მართვის პოზიტიური მიდგომა
ბავშვზე ინდივიდულაური მიდგომა
მულტიდისციპლინური მუშაობა და ჯგუფური აქტივობები

სწავლებისთვის აუცილებელი დამხმარე გარემო

უსაფრთხო და ბავშვის ასაკზე ადაფტირებული გარემო
თითოეულ ჯგუფში მოსწავლეთა რაოდენობა 10-12 ბავშვი
მოსწავლეთა რაოდენობაზე გათვლილი სივრცე
თემატურად მოწყობილი ოთახები
სრული ტექნიკური უზრუნველყოფა

სწავლებისთვის აუცილებელი დამხმარე გარემო

უსაფრთხო და ბავშვის ასაკზე ადაფტირებული გარემო
თითოეულ ჯგუფში მოსწავლეთა რაოდენობა 15 ბავშვი
თემატურად მოწყობილი ოთახები
სრული ტექნიკური უზრუნველყოფა

შედეგები

შემოქმედებითი უნარების განვითარება
სამეტყველო კულტურის და სასცენო ხელოვნების დაუფლება
ნატიფი და მსხვილი მოტორული უნარების დახვეწა რაც გულისხმობს როგორც ფიზიკურ ასევე ემოციურ სიჯანსაღეს
სოცილაური უნარების ჩამოყალიბება

ბავშობა ხატვის და ხელოვნების გარეშე წარმოუდგენელია. კვირას, მარსო ორი განსხვავებული ტიპის ხელოვნების გაკვეთილს გთავაზობთ.

4-6 წლამდე მოსწავლეებისთვის

კვირას მარსოში გატარებულ ორი საათიდან - ერთი საათი დაეთმობა მეტყველებას, ერთი საათი კი შემეცნებით ხელოვნების გაკვეთილს.

მარსოს მიზანია:
მოსწავლემ შეიმეცნოს სამყარო შემოქმედებითად
გაიცნოს ხელოვნების დარგები
ხელოვნებით - კეთებით ისწავლოს საინტერესო ამბები სამყაროს შესახებ
გაიუმჯობესოს მეტყველება და გახდეს უფრო თავდაჯერებული

7-10 წლამდე მოსწავლეებისთვის

კვირას მარსოში გატარებული ორი საათი იქნება მთლიანად ხელოვნების გაკვეთილებით დატვირთული. ბავშვები პროფესიონალ მხატვრებთან ერთად დახატავენ, გამოძერწავენ, დაეუფლებიან ქაღალდის იაპონურ ხელოვნებას, რომელიც საგრძნობლად ანვითარებს გონებრივ შესაძლებლობებს და დაამზადებენ ხელნაკეთ ნივთებს.

მარსოს მიზანია:
მოსწავლე დაეუფლოს ხელოვნების დარგებს: ფერწერა, ძერწვა, ორიგამი და ხელსაქმე რომელიც შერეული მასალაზე მუშაობას გულისხმობს.
სასწავლო წლის განმავლობაში, მოეწყოს გამოფენები და მოხდეს მათი ჩართულობა სხვადასხვა სოციალურ აქტივობაში ხელოვნების გზით