რა არის მარსოს მისია?

ბავშვი იყოს ბედნიერი და სიხარულით ეუფლებოდეს მისთვის ძალიან მნიშვნელოვან პროცესებს.

რას აკეთებს მარსო, რომ მისი მისია შესრულდეს?

მარსო ქმნის ემოციურად მშვიდ, უსაფრთხო და შემეცნებით სივრცეს, სადაც ბავშვს ყოველთვის უხარია.

მარსოში, პედაგოგებმა კარგად იციან, როგორ მიუდგნენ პატარებს, შეისწავლონ მათი შესაძლებლობები, ინტერესები და კარგად გამოიყენონ სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესში.

მარსოში ბავშვები, საკუთარი გამოცდილებით მიღებულ ცოდნას უზიარებენ ერთმანეთს, ერთად ეცნობიან გარე-სამყაროს და ამ სამყაროში საკუთარ როლს პოულობენ.

მარსო და ბავშვის ოჯახის წევრები თანამშრომლები ხდებიან. ისინი ერთად იზიარებენ, ბავშვის თითოეულ წარმატებას.