ჩვენს შესახებ

მარსო სკოლისთვის მოსამზადებელი სივრცეა, სადაც პროფესიონალთა გუნდი სიყვარულით ზრუნავს თქვენი შვილების, შესაძლებლობების წარმოჩენისთვის, რომ მათ ჰქონდეთ არჩევანის უფლება და მყუდრო კომფორტული გარემო, სადაც ისინი თავისი ნებით აირჩევენ სწავლას, შეიყვარებენ და შესძლებენ მის გამომჟღავნებას. ჩვენი ამოცანაა, ბავშვმა უკეთ დაინახოს სწავლის მნიშვნელობა და სიყვარულით დაეუფლოს ცოდნის მიღების პროცესი.
მარსოს სასწავლო პლატფორმა არის - თემების, თამაშით სწავლა!

თამაშით სწავლა

თამაშის დროს, ყველაზე დადებითი ემოციები იღვიძებს ბავშვში, ბიოლოგიურად ამ დროს სიამოვნების ჰორმონი გამოიყოფა ორგანიზმში და ასე ნასწავლი ყველაზე დიდხანს ამახსოვრდებათ, როგორც, რაღაც შთამბეჭდავი მოვლენა.
სასკოლო ასაკი, სწორედ ის ასაკია, როდესაც სწავლის მიმართ დამოკიდებულება ყალიბდება. მარსოს მიზანიც სწორედ ესაა რომ ბავშვისთვის სწავლა აქციოს სიამოვნებად და პრიორიტეტულად!

თემებით სწავლა

მარსო თავისი კონცეფციით, არაფორმალური სკოლაა და სწავლების ისეთ მეთოდებს იყენებს, რომელიც ბავშვზეა მორგებული.
მაგალითისთვის წარმოვიდგინოთ ბუნებრივი პროცესი, როდესაც პატარამ დაიწყო სიტყვების წარმოთქმა. მშობელი ჯერ ცდილობს ოჯახის წევრების სახელი ათქმევინოს ბავშვს, შემდეგ კი საკვების დასახელებაზე გადადის და ასე შემდეგ. დროთა განმავლობაში უფროსი პატარას ეხმარება გაარჩიოს, ხილი ბოსტნეულისგან, ასწავლოს ცხოველები შემდეგ კი მათ გარჩევას ასწავლის,შინაურია თუ გარეული.
ეს ყველაფერი გულისხმობს, რომ ბავშვის გონება მიჩვეულია სტრუქტურირებას, რადგან ეს ფორმა ყველაზე სწორად აღიქმება.
მსოფლიოში ერთ ერთი ყველაზე ცნობილი და წარმატებული მეთოდი რომელსაც ფინელები იყენებნ განათლებაში სწორედაც, რომ „თემებით სწავლაა“, სადაც სტრუქტურულად, თემებადაა დაშლილი ზოგადი განათლების საკითხები და თითო თემის შესწავლის პროცესი მოიცავს, კომპლექსურ ჩართულობას, ბავშვის ასაკის შესაფერის, ყველა აქტივობაში, ერთი თემის ირგვლივ.
მარსომ, საკუთარ საავტორო პროგრამაში გაითვალისწინა, ყველა წარმატებული მეთოდი განათლებაში, გაიაზრა 4-6 წლამდე ბავშვების ინტერესები, სურვილები და შექმნა ეფექტური პროგრამა. 10 თემა სამყაროს და ადამიანის შესახებ, 10 ძალიან საინტერესო თვეს მოიცავს, სადაც საინტერესო თემების გაცნობით ბავშვები, ძალიან მნიშვნელოვან სასკოლო უნარებს გამოიმუშავებენ:

2015
2016
2017
2018

ცოდნის მიღების სიამოვნების უნარი
მოსმენილის გააზრება
აღქმა
ლოგიკური აზროვნება
სოციალური უნარები - თანატოლებთან ურთიერთობა და ერთად მიზნისადმი სწრაფვა
საკუთარი შესაძლებლობების სწორად გაზომვის და წარმოჩენის უნარი
ინტელექტუალური შესაძლებლობების გაზრდა, როგორც სასწავლო ასევე სოცილაურ სფეროში

ჩვენი პროგრამით ბავშვი იაზრებს, რა ხდება მის ირგვლივ,სამყაროში. რატომ არის სიცოცხლე მხოლოდ დედამიწაზე, როგორ შიქმნა სამყარო სადაც იგი ცხოვრობს, როგორ მოვედით დღემდე და რისი გაკეთება შეგვიძლია ხვალ! ჩვენი სასწავლო პროცესი ბავშვებთან ერთად იქმნება, თემის ირგვლივ. მეგობრული პედაგოგების მიერ მოყოლილი ამბები უცბად გადაიცევიან ასოების გროვად, რომელიც ერთად უნდა დავალაგოთ სიტყვებად, დავითვალოთ თითო სიტყვა რამდენი ასოსგან შედგება და ასე შემდეგ. მარსოში გატარებული თოთოეული დღე ცოდნაა!