ვასწავლით თემებით

წარმატებილი მეთოდი ფინურ განათლებაში, რომელიც ერთი თემის ირგვლის კომპლექსურად მოიცავს სავარჯიშო აქტივობებს, ინფორმაციას, ვიზუალურ მასალას და ასე შემდეგ.
რაში მდგომარეობს ამ მეთოდის ეფექტურობა? - როდესაც ბავშვი ერთი თემის ირგვლივ იღებს ცოდნას და პარალელურ რეჟიმში მის რეალიზაციას ახდენს სხვადასხვა თამაშით, იგი გრძნობს ცოდნის მნიშვნელობას, უჩნდება კითხვები და ამ კითხვების პასუხებს თვითონვე პოულობს...

წაიკითხე მეტი
ჩვენი მიზანია
ერთად განვსაზღვროთ - რა?
ვისწავლოთ როგორ?
და გავიგოთ რისთვის?

წვრილი მოტორიკის განვითარება

დრეულ ბავშვობაში და სკოლის წინარე პერიოდში შვილის გონებრივ განვითარებაზე მზრუნველი მშობელი, პირველ რიგში, მის მოტორულ განვითარებაზე, უფრო კონკრეტულად კი, ხელის წვრილი მოტორიკის განვითარებაზე უნდა ფიქრობდეს და ყურადღებას სწორედ აღნიშნული მიმართულებით წარმართავდეს

ინტელექტუალური თამაშები

თამაში, რომელიც მეოთხე წელია ახარებს ბავშვებს და ასწავლის ინტელექტუალური უნარებით გამარჯვების სიხარულს. 5-6 წლის ბავშვი, საკუთარი ინტელექტუალური უნარებით გამარჯვებას რომ სწავლობს, ეს წარმატებული კარიერის და ცხოვრეის საწინდარია.
სწორედ ეს იდეაა ჩადებული მარსოს სასკოლო მზაობის პროგრამაში. ვასწავლოთ ბავშვებს საკუთარი ინტელექტუალური უნარების გამოცდა, გამარჯვების სიხარული, რომ ამის ჟინით მთელი ცხოვრება უნდოდეთ ისწავლონ რაღაც ახალი.