სკოლა-ბაღი

ასაკი1.5-5 წელი

სწავლის მეთოდები:
თემებით სწავლა
კეთებით სწავლა
თამაშით სწავლა

 • მე და ჩემი გარემო

 • თვით მოვლის უნარ-ჩვევები
 • ჰიგიენა
 • ჯანსაღი კვება
 • უსაფრთხოება
 • მე და ჩემი სხეული
 • ემოციები და შეგრძნებები
 • ფერები და ფორმები
 • დრო და კალენდარი
 • ცოცხალი სამყარო
 • დედამიწა
 • აქტივობები

 • მარსოს ინტელექტუალური თამაშები
 • საკომუნიკაციო ინგლისური
 • ხატვა/ძერწვა/ორიგამი/აპლიკაცია
 • მეტყველება
 • როლური თამაშები
 • ეზოს თამაშები
 • დამატებითი წრეები

 • მეტყველება
 • ხატვა/ძერწვა
 • ქორეოგრაფია
 • მუსიკა
 • ბალეტი / ფიზიკური აღზრდის კულტურა
ასაკი5-6 წელი

სწავლის მეთოდები:
თემებით სწავლა
კეთებით სწავლა
თამაშით სწავლა

 • მე და ჩემი სამყარო

 • კოსმოსი (სექტემბერი)
 • დედამიწა/ეკოლოგია (ოქტომბერი)
 • ფლორა და ფაუნა (ნოემბერი)
 • ქვეყნები და ღირშესანიშნაობები
 • მითები და ლეგენდები (იანვარი)
 • უძველესი ცივილიზაციები (თებერვალი)
 • აღმოჩენები და გამოგონებები (მარტი)
 • ხელოვნება (აპრილი)
 • პროფესიები (მაისი)
 • ლიტერატურა (ივნისი)
 • აქტივობები

 • ქართული ანბანი
 • ქართული ანბანი
 • ციფრები და მხიარული არითმეტიკა
 • მარსოს ინტელექტუალური თამაშები
 • საკომუნიკაციო ინგლისური
 • ხელოვნება
 • ჭადრაკი
 • მეტყველება
 • ეზოს თამაშები
 • დამატებითი წრეები

 • მეტყველება
 • ხატვა/ძერწვა
 • ქორეოგრაფია
 • მუსიკა
 • ბალეტი / ფიზიკური აღზრდის კულტურა

მუშაობის პრინციპები

ქცევის მართვის პოზიტიური მიდგომა
ბავშვზე ინდივიდულაური მიდგომა
მულტიდისციპლინური მუშაობა და ჯგუფური აქტივობები

სწავლებისთვის აუცილებელი დამხმარე გარემო

უსაფრთხო და ბავშვის ასაკზე ადაპტირებული გარემო
თითოეულ ჯგუფში მოსწავლეთა რაოდენობა 15 ბავშვი
მოსწავლეთა რაოდენობაზე გათვლილი სივრცე
თემატურად მოწყობილი ოთახები
სრული ტექნიკური უზრუნველყოფა
ცალკე არსებული სასადილო სივრცე
4-ჯერადი კვება - ასაკის შესაფერისი კალორაჟი და ჯანსაღი საკვები
პირველადი სამედიცინო დახმარების 2 კუთხე
ფსიქოლოგი (საჭიროების შემთხვევაში: ბავშვთან და ოჯახთან მუშაობა)

შედეგები

ბავშვი ხდება სასწავლო გარემოსთან ადაპტირებული
კარგად უნვითარდება სოციალური უნარ-ჩვევები
სწორად უყალიბდება სასწავლო-სააღმზრდელო რეჟიმი
სწავლობს სხვადასხვა გარემოშო მოქცევის წესებს
შეუძლია დაიცვას უსაფრთხოების წესები
უყალიბდება: რიგის დაცვის, თვითმოვლის, უსაფრთხოების, ემოციების მართვის, მოსმენის და კეთების უნარები
სწორად გამოიმუშავებს თვითშეფასებას
სწავლობს და ხალისით ეუფლება სწავლების პროცესებს