ფასები

სკოლისათვის მზაობა

სამშაბათი და ხუთშაბათი

  • - 16.00 - 18.00
  • 5-6 წელი

სკოლისათვის მზაობა

ყოველდღე

  • 09.30 - 13.30
  • 5-6 წელი

სკოლისათვის მზაობა

ორშაბათი / ოთხშაბათი / პარასკევი

  • 16.00 - 18.00
  • 5-6 წელი

შაბათის სკოლა

შაბათი

  • შაბათი
  • 4-6 წელი

საკვირაო სკოლა

კვირა

  • კვირა
  • 4-6 წელი